Vaasan HO 17.05.1995 720

Asianosaisen kuuleminen - Kanteen peruuttaminen - Oikeudenkäyntimenettely - OK_14_luku_5_§

Yhtiö oli kanteessaan mainituilla perusteilla vaatinut käräjäoikeudessa, että A velvoitetaan heti häädön uhalla muuttamaan huoneistosta ja jättämään sen yhtiön vapaaseen hallintaan.
A oli käräjäoikeudelle toimittamassaan vastauskirjelmässä kiistänyt kanteen sekä vaatinut, että yhtiö velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Yhtiö oli tämän jälkeen käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjelmässä ilmoittanut peruuttavansa kanteensa. Yhtiö oli kirjelmässään kiistänyt A:n oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimuksen sekä sen lisäksi ilmoittanut, että pääasia sai jäädä sillensä.

Käräjäoikeuden puheenjohtaja oli yhtiön peruutettua kanteensa puhelimitse tiedustellut A:lta, vaatiko tämä asian ratkaisemista.
A oli puhelun johdosta toimittanut käräjäoikeudelle telefax -lähetteen, jossa hän oli pyytänyt päätöstä asiassa ja että yhtiö velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa.
Käräjäoikeus tämän jälkeen hylkäsi kanteen ja velvoitti yhtiön korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden menetelleen virheellisesti siinä, että se ei ollut A:n ratkaisuvaatimuksen saatuaan vielä kuullut yhtiötä ennen asian ratkaisemista. Koska käräjäoikeuden laiminlyönti ei kuitenkaan ollut vaikuttanut oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaan ratkaisuun, jolta osalta jutusta oli enää kysymys hovioikeudessa, hovioikeus viivytyksen välttämiseksi otti asian välittömästi ratkaistavakseen. Kun kanteen nostaminen ei ollut ollut perusteetonta, hovioikeus katsoi, ettei ollut painavia syitä velvoittaa yhtiötä korvaamaan A:n oikeudenkäyntikuluja.

OK 14 luku 5 §

L oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 36 §

HE 15/1990 s. 103-104

Virolainen: Alioikeusuudistus I, 4. painos, 1993. ss. 189

Ks. VaaHO D:A94/29, A:17.5.1995, T:719

I-osasto

Jäsenet: Björn Hagman, Raija Kuusimäki, Robert Liljenfeldt, Holger Kuni, Kaj Blomqvist

Esittelijä: Liisa Männikkö

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.