Vaasan HO 05.04.1995 527

Oikeudenkäyntimenettely - Prekluusio - Lisänäytön esittäminen

Pankki vaati A:n antaman omavelkaisen takauksen perusteella, että A:n kuolinpesä velvoitetaan maksamaan B:n velka. Kuolinpesä vaati kanteen hylkäämistä ja väitti, että A oli ollut takauksen antaessaan oikeustoimikelvoton ja että pankin oli kunnianvastaista ja arvotonta vedota sitoumukseen. Kuolinpesä esitti näyttönä A:ta koskevan lääkärintodistuksen. Käräjäoikeus hylkäsi väitteet ja hyväksyi kanteen.

Kuolinpesä valitti ja vaati muun muassa, että hovioikeudessa toimitetaan suullinen käsittely ja kuullaan todistajina A:ta hoitaneita lääkäreitä ja vanhainkodin henkilökuntaa.

Pankki katsoi, että kuolinpesällä ei ollut ollut pätevää syytä olla ilmoittamatta kaikkia todistuskeinoja jo käräjäoikeudessa, ja sen vuoksi vastusti todistajien kuulemista vasta hovioikeudessa.

Hovioikeus ratkaisi lisänäytön esittämistä koskevan vaatimuksen jo jutun valmisteluvaiheessa antamallaan käsittelyratkaisulla:

A:n kuolinpesän maallikkoedustaja oli ollut käräjäoikeudessa yksin ilman lainoppinutta avustajaa. Hän oli luottanut siihen, että lääkärintodistus riittää näytöksi A:n oikeustoimikelvottomuudesta ja pankin menettelystä. Häneltä ei ole voitu kohtuudella vaatia perusteellisempaa todisteiden kartoittamista ja lisätodisteiden esittämistä samasta todistusteemasta. Hän oli tässä asiassa suorittanut todisteiden kartoituksen käräjäoikeudessa kohtuullisella tavalla. Jutussa oli painavia perusteita sallia A:n oikeustoimikelpoisuutta ja pankin menettelyä koskevan lisänäytön esittäminen hovioikeudessa.

OK 25 luku 14 § 2 mom.

HE 79/1993 s. 23 HE 15/1990 s. 68 s.

Euroopan oikeudellisten asioiden yhteistyökomitean suositusluonnoksessa 8.6.1994 (35. kokous ohjaavana komiteana) todetaan: "Tuomarin velvollisuus on myös oikeuden intressien vuoksi antaa puolueeton selitys tietyistä prosessuaalisista asioista jutun osapuolille. Erityisesti ne asianosaiset, jotka eivät ole lakimiehen edustamia, tarvitsevat usein selityksiä prosessin kulusta ja tuomarien on varmistauduttava siitä, että sellaiset asianosaiset saavat riittävästi tietoa pystyäkseen ymmärtämään oikeudenkäynnin kulun." (Epävirallinen käännös englannista).

I-osasto

Jäsenet: Björn Hagman, Robert Liljenfeldt, Mikko Pentti

Esittelijä: Pirkko Loukusa

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.