Helsingin HO 28.02.1995 1106

Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelyn este - Velkojan sopimaton suosiminen - Erityiset vastasyyt

A oli luovuttanut 24.6.1993 henkilöautonsa autoliikkeelle, joka hyvitti auton arvon 9.500 markkaa A:n pojalle. Hyvityksen määrällä A kuittasi hänellä pojalleen ja tyttärelleen olleita velkoja. Sen jälkeen A haki 29.6.1993 velkajärjestelyä. A:n velat koostuivat pääasiassa kahden yksityishenkilön noin 240.000 markan takautumissaatavasta.

Käräjäoikeus katsoi, että A oli kerrotulla menettelyllään sopimattomasti suosinut lapsiaan muiden velkojien kustannuksella siten, että luovutus voisi olla velkajärjestelyn este. Koska velkajärjestelyn epääminen todennäköisesti ei olisi parantanut velkojien asemaa ja kun A oli lapsiltaan saamilla lainoilla ainakin suurimmaksi osaksi maksanut velkajärjestelyssä kyseessä olevia velkoja ja ottaen huomioon myös luovutetun auton arvon ja A:n taloudellisen kokonaistilanteen yleensä, käräjäoikeus piti kohtuuttomana velkajärjestelyn epäämistä ja myönsi A:lle velkajärjestelyn.

Hovioikeus katsoi kuten käräjäoikeuskin, että velkajärjestelylle oli velkajärjestelylain 10 §:n 4 kohdassa tarkoitettu este. Koska A:n velat koostuivat pääasiassa sanotusta takautumissaatavasta, takaajien jouduttua maksamaan A:n velan, hovioikeus katsoi, että kohtuussyyt eivät, ottaen huomioon sekä A:n että takaajien asema, puoltaneet velkajärjestelyn myöntämistä esteestä huolimatta. Hakemus hylättiin.

Läsnä: VL-MEM-AM Esittelijä: Mäkihannu

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.