Vaasan HO 08.09.1994 1541

Oikeudenkäyntimenettely - Summaarinen riita-asia - Haastehakemuksen yksilöinti - OK_5_luku_3_§_1_kohta (Vahvennettu istunto)

Autoliike velkoessaan asiakkaaltaan 1.060 markan saatavaansa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen ilmoitti haastehakemuksessa velan perustuvan Nissan-merkkistä autoa koskeneeseen kauppaan. Pääomasta 1.000 markkaa oli maksamattomaksi jäänyttä kauppahintaa. Auton rekisteröinti oli maksanut 60 markkaa. Lisäksi haastehakemuksessa mainittiin asiakkaalle kaupasta lähetettyjen laskujen numerot ja päivämäärät. Autoliikkeen käsityksen mukaan asia ei ollut riitainen.

Haastehakemuksen katsottiin täyttävän haasteelle oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä asetetut sisällölliset vaatimukset, kun asia koski saman pykälän 1 kohdassa tarkoitettua riidattomaksi ilmoitettua tietyn määräistä saatavaa.

OK 5 luku 3 § 1 kohta

Hallituksen esitys eduskunnalle riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi.

Vuoden 1990 valtiopäivät n:o 15 s. 29-32, 40-42 ja 52

Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdostariita-asiain oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi (LaVM 1990:16) s. 3

Vahvennettu istunto: Erkki Rintala, Eero Kivimäki, Markku Oksala, Martti Mansner (eri mieltä), Raija Kuusimäki, Kalervo Auerma, Hannu Rajalahti

Esittelijä: Esa Mäntynen

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.