Itä-Suomen HO 23.07.1993 1483

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen korvausvastuu - Vahingonkorvaus - Syy-yhteys

C:lle luottotappiona syntynyt vahinko oli aiheutunut siitä, että osakeyhtiö oli ylivelkaisena jatkanut liiketoimintaansa.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenet A ja B olivat osallistuneet yhtiön toimintaan siten, että he olivat olleet läsnä hallituksen kokouksissa, joissa oli päätetty yhtiön liiketoimintaan liittyvistä kiinteistön kaupoista ja kiinnitysten hakemisesta sekä velkakirjojen panttaamisesta.

A:n ja B:n oli siten täytynyt jossakin määrin olla perillä yhtiön asioiden hoidosta. A:n ja B:n oli pitänyt, kun yhtiön liiketoimintaa oli harjoitettu ilman, että hallituksella oli ollut mahdollista seurata yhtiön taloudellisen tilanteen kehitystä, ottaa huomioon, että siitä saattaa aiheutua yhtiön sopimuskumppaneille vahinkoa. Tähän vahingon mahdollisuuteen A ja B olivat suhtautuneet välinpitämättömästi laiminlyömällä hallituksen jäseninä noudattaa osakeyhtiölain määräyksiä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä, tilinpäätöksen laatimisesta sekä yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja pitämisestä. Kun A ja B olivat C:n sitoutuessa laskutustyöhön toimineet yhdessä hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan D:n kanssa yhtiön hallituksena, A:n ja B:n laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä oli syy-yhteys. Sen vuoksi hovioikeus velvoitti A:n ja B:n yhdessä D:n kanssa osakeyhtiölain 15 luvun 1 §:n nojalla korvaamaan C:n vahingon.

I jaosto

Kts. KKO:1962-I-3, 1990:177, 1991:55

Koski - Schultén: Osakeyhtiölaki selityksin I, 1991, s. 329-331, 407-413 Koski - Schultén: Osakeyhtiölaki selityksin II, 1991, s. 358 s., 368 ss.
Juhani Kyläkallio: Osakeyhtiön hallituksen vastuu, 1963, s. 222 ss.

Syy-yhteys korvausvastuun edellytyksenä Arti: Vahingonkorvauslaki, 1981, s. 28-31 Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, 1988, s. 211 ss.

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.