Helsingin HO 25.10.1993 4636

Etuoikeus konkursissa - Pidätysoikeus

A oli valmistanut B:n omistamasta putkierästä B:lle hyllynpäätyjä.
A oli toimittanut hyllynpäätyjä B:lle saamatta maksua. A vaati B:n konkurssissa valvomilleen saataville etuoikeusasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaista etuoikeutta sillä perusteella, että A:lla oli elinkeinonharjoittajan pidätysoikeus sen haltuun vielä jääneisiin putkiin.

Etuoikeusasetuksen 3 §:n 1 momentin mukainen etuoikeus konkurssissa valvotulle saatavalle on käsityöläisellä siitä työstä, minkä hän on hallussaan olevaan tavaraan pannut, sekä myös sillä, jolla muutoin on toisen tavaraa hallussaan ja oikeus pitää se takanaan saamisensa vakuutena. Elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain mukaan elinkeinonharjoittaja, joka on valmistanut esineen työn tilaajan tarveaineista, saa myydä noutamatta jätetyn esineen tuossa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Kysymyksessä olevaa säännöstä on perusteltua tulkita lain esitöistäkin ilmenevin tavoin siten, että sanottu myyntioikeus ei koske ainoastaan valmistettua esinettä, vaan myös noutamatta jätettyjä ylijääneitä tarveaineita.

A sai konkurssissa saatavilleen sen hallussa vielä olleiden putkien arvon osalta etuoikeusasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaisen etuoikeuden.

1988 vp. HE n:o 1 s. 12 ja 13.

Läsnä: V.Lahti, Brax, Vihuri Esittelijä: Mynttinen

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.