Vaasan HO 02.12.1992 2293

Oikeudenkäyntimenettely - Haasteaika - Palauttaminen

Vastaaja C oli jäänyt pois jutun ensikäsittelystä. Haasteajan lyhyyden vuoksi kihlakunnanoikeus oli välipäätöksellään lykännyt asian käsittelyä ja velvoittanut kantajat A:n ja B:n antamaan välipäätöksestä tiedon C:lle haasteen tiedoksiantamisesta säädetyssä järjestyksessä. Välipäätöksen tiedoksiantamisen jälkeen pidetyssä oikeudenkäynnissä C oli ennen pääasiaan vastaamistaan väittänyt, ettei hän ollut saanut välipäätöksen tiedoksi saamisesta lukien hyväkseen laillista haasteaikaa.
Kihlakunnanoikeus on oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 21 §:n 2 momentin nojalla jättänyt A:n ja B:n kanteen tutkimatta sillä perusteella, että C ei ollut saanut hyväkseen laillista haasteaikaa.

Hovioikeus katsoi, että kihlakunnanoikeus ei ollut välipäätöksessään velvoittanut A:ta ja B:tä antamaan välipäätöksestä tietoa C:lle haasteajasta säädetyssä määräajassa. Näin ollen A ja B eivät ole jättäneet täyttämättä sitä, mitä heiltä on välipäätöksessä edellytetty.

Muutoinkin haasteajassa oleva puutteellisuus oli sellainen tahdonvaltaisissa prosessinedellytyksissä oleva puutteellisuus, joka oli pyrittävä korjaamaan. Puutteellisuus oli pyrittävä korjaamaan myös lykkäyksen jälkeen tapahtuvassa käsittelyssä.

Näiden seikkojen vuoksi hovioikeus totesi, että lykkäyksen jälkeen pidetyssä oikeudenkäynnissä läsnä olleen C:n oikeudenkäyntiväitettä ratkaistessaan kihlakunnanoikeuden olisi tullut viran puolesta oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 21 §:n 2 momentin 1 virkkeen nojalla lykätä asian käsittelyä niin pitkälle, että C sai hyväkseen laillisen haasteajan välipäätöksen julistamispäivästä lukien.

Hovioikeus kumosi kihlakunnanoikeuden päätöksen ja palautti jutun kihlakunnanoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

OK 11 luku 21 § 2 mom.

Ks. KKO:1968-II-44

Hormia, Lauri: Asiaosaisen poissaolosta siviiliprosessissa, 1988, s. 122-123 Tirkkonen, Tauno: Suomen siviiliprosessioikeus II, 1977, s. 18-19

III-jaosto

Jäsenet: Lauri Halmelinna, Juhani Palmu (apj.), Arja Julkunen (apj.)

Esittelijä: Heikki Sneck

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.