Itä-Suomen HO 22.12.1992 2710

Muutoksenhaku - Muutoksenhaun tutkimisen muodolliset edellytykset

Hovioikeus oli kehottanut A:ta toimittamaan HO:een hänen valituksensa tutkimiseksi tarpeellisen RO:n pöytäkirjanotteen määräajassa uhalla, että valitus voitiin jättää tutkimatta. Puuttuva pöytäkirjanote saapui HO:een määräajan jälkeen ennen jutun esittelyä.

Vaikka A ei ollut täyttänyt hänelle annettua täydentämiskehotusta määräajassa, niin koska häneltä pyydetty puuttuva pöytäkirjanote oli ollut HO:n käytettävissä juttua ratkaistaessa, A:n valitus tutkittiin.

IV jaosto

Kts. Vaasan HO T:199/81, A:9.4.1981

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.