Vaasan HO 22.11.1991 2253

Vekselin esittäminen - Leimavero - Yksipuolinen tuomio

A:n haastettua B:n ja C:n vastaamaan vekselioikeudelliseen velkomuskanteeseen vastaajat olivat jääneet saapumatta oikeuteen.
Kysymys siitä, oliko A ollut kanteen tutkimiseksi velvollinen esittämään oikeudelle velkomuksen perusteena olleen alkuperäisen vekselin leimamerkeillä varustettuna, vaikka asia oli oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan voitu ottaa tutkittavaksi ja ratkaista yksipuolisella tuomiolla.

Vrt.
KKO:1987-II-128 Juha Lappalainen: DL 1988 oikeustapausosasto s. 51-55

TOIMENPIDE, JOSTA ON KANNELTU

Kihlakunnanoikeuden toimenpide vaatia oikeudelle esitettäväksi vekseli alkuperäisenä ja leimamerkeillä varustettuna jutussa, jossa kihlakunnanoikeus on julistanut yksipuolisen tuomion.

Yksipuolinen tuomio

Pankki A:n haastettua B:n ja C:n vastaamaan vekselioikeudelliseen velkomuskanteeseen sekä B:n ja C:n jäätyä saapumatta oikeuteen kihlakunnanoikeus on oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 12 §:n 2 momentin nojalla julistamallaan yksipuolisella tuomiolla velvoittanut B:n ja C:n yhteisvastuullisesti maksamaan pankille vekselistä maksamatta oleva pääoma 97.300 markkaa korkoineen, provisioineen ja kuluineen.

Tyytymättömyyden ilmoittaminen

Pankki A on ilmoittanut tyytymättömyyttä yksipuoliseen tuomioon siltä osin kuin kihlakunnanoikeus oli vaatinut, että vekseli oli jätettävä alkuperäisenä oikeudelle ja varustettava leimamerkein 1,5 prosenttia pääomasta.

Pankin kirjoitus hovioikeudessa

A on esittänyt, että jutun haastehakemuksessa on mainittu vekselin määrä, maksava, asettaja, asettamispäivä ja osapuolten kotipaikat. Näin ollen vekselin esittäminen oikeudelle alkuperäisenä ja leimamerkeillä varustettuna ei ollut ollut tarpeellista.
Koska laskua tai vekseliä, kun vaatimusta ei kiistetä, ei tarvitse esittää oikeudelle, ei vekseliä tarvitse esittää oikeudelle myöskään pelkästään oikeuspaikkakysymyksen ratkaisemista varten. Laillista oikeuspaikkaa koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi olisi riittänyt, että pankin olisi annettu esittää oikeudelle vekseli ilman leimamerkkejä, mihin menettelyyn kihlakunnanoikeus ei kuitenkaan ollut suostunut.

Tämän vuoksi pankki on vaatinut, että kihlakunnanoikeuden vaatima leimaveron suorittamista koskeva toimenpide poistetaan ja pankki vapautetaan varustamasta vekseliä leimamerkeillä.

Ratkaisun perustelu

Leimaveron suorittamisvelvollisuutta koskevaan oikeuden toimenpiteeseen saa siihen tyytymätön hakea leimaverolain 92 §:n 1 momentin nojalla muutosta lääninoikeudelta. Hovioikeus on kuitenkin tutkinut kirjoituksen hallinnollisena kanteluna.

Vastauksen pyytäminen viralliselta syyttäjältä ja selityksen vaatiminen kihlakunnanoikeuden puheenjohtajalta kantelun johdosta ei ole tarpeen.

Hovioikeus katsoo, ettei kihlakunnanoikeus ole vekselioikeuteen perustettua kannetta käsitellessään menetellyt virheellisesti, kun se on kanteen tutkimiseksi vaatinut oikeudelle esitettäväksi vekselin leimamerkein varustettuna.

Ratkaisu

Kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

IV-jaosto

Jäsenet: Matti Kuusimäki - Johan Eklund - Juhani Palmu

Esittelijä: Arja Julkunen

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.