Helsingin HO 17.12.1991 398

Asunto-osakeyhtiö - Huoneiston ottaminen yhtiön hoidettavaksi - Virka-apu

Asunto-osakeyhtiö oli yhtiökokouksessaan päättänyt ottaa yhtiön omistamassa talossa sijaitsevan huoneiston määräajaksi yhtiön hoidettavaksi. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja oli ollut kokouksessa saapuvilla ja päätös hoidettavaksi ottamisesta oli tehty yksimielisesti. Omistaja ei ollut moittinut päätöstä. Koska hoidettavaksiottamista koskevaa päätöstä ei kuitenkaan ollut annettu omistajalle tiedoksi asunto-osakeyhtiöistä annetun lain (30/26) 17 §:ssä säädetyssä ajassa ja kun omistajan läsnäolo päätöksen tehneessä yhtiökokouksessa ei ollut poistanut sanotussa lainkohdassa säädettyä tiedoksiantovelvollisuutta, päätös oli vaikutukseton.
Asunto-osakeyhtiön vaatimus omistajan velvoittamisesta luovuttamaan huoneisto yhtiön hoitoon hylättiin.

Kyläkallio: Asunto-osakeyhtiö 1991 s. 682, 691 Huttunen: Osakeyhtiön yhtiökokouksesta 1983 s. 355 HE 27/1977 s. 69

Läsnä: O.J. - L.T. - V.V.
Esittelijä: Rinne

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.