Vaasan HO 04.12.1990 2291

Huoneenvuokra - Oikeudenkäyntikulut - Vuokrien perimiskulut

Vuokranantaja oli huoneenvuokraa koskevassa jutussa vaatinut vastaajalta korvausta tämän maksamatta jättämien vuokrien perimiskuluista.
Oikeuskäytännössä on katsottu, että velallinen yleensä voidaan oikeudenkäyntikulujen ohella velvoittaa korvaamaan velkojalle myös tällaiset kustannukset (KKO:1987:105).

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 36 §:n mukaan asianosainen voidaan kuitenkin tuomita korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut vain, milloin siihen on painavia syitä. Saatavan perimiskulut ovat rinnastettavissa oikeudenkäyntikuluihin huoneenvuokra-asioissa. Koska jutussa ei ollut esitetty mainitussa lainkohdassa tarkoitettuja painavia syitä, oikeudenkäyntikuluvaatimuksen ohella hylättiin myös vaatimus perimiskulujen korvaamisesta.

I-jaosto

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.