Vaasan HO 17.05.1990 826

Takaajan vastuu - Kanne - Kanteen muuttaminen

Oy oli haastehakemuksessaan vaatinut A:lta 530.314,70 markkaa korkoineen sillä perusteella, että A oli antanut omavelkaisen takauksen 8.1.1988 650.000 markan määräiseen ostolaskujen rahoittamista koskevaan rahoitussopimukseen. Uudistaessaan kihlakunnanoikeudessa haastehakemuksen kanteeksi Oy oli ilmoittanut luopuvansa vetoamasta edellä mainittuun ostolaskujen rahoittamista koskevaan rahoitussopimukseen liittyvään takaussitoumukseen ja vedonnut sensijaan kihlakunnanoikeudessa esittämänsä 510.317,83 markan vaatimuksensa tueksi 13.5.1988 päivättyyn 800.000 markan määräiseen ostolaskujen rahoittamista koskevaan sopimukseen liittyvään, A:n päiväämättömään omavelkaiseen takaussitoumukseen.

Koska sekä takaussitoumus että siihen liittyvä ostolaskujen rahoittamista koskeva rahoitussopimus olivat haastehakemuksessa ja kihlakunnanoikeudessa vedotussa muodossa eri asiakirjoja ja myös ehdoiltaan erilaisia, Oy:n menettely on merkinnyt sellaisen uuden perusteen esittämistä maksuvaatimuksen tueksi, että asia oli sen johdosta muuttunut toiseksi. Kannetta oli vastoin oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n säännöksiä muutettu.

Kanne jätettiin tutkittavaksi ottamatta.

VI-jaosto

OK 14 luku 2 §

Vrt. KKO:1950-II-401 KKO:1988:37

Tirkkonen: Suomen siviiliprosessioikeus I, s. 448-, kanteen muuttamisesta

Korkeimman oikeuden ratkaisu (LVT:3): Oy:lle ei myönnetty valituslupaa (päätös 20.9.1990 nro 2535).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.