Vaasan HO 03.05.1990 769

Vahingonkorvaus - Julkisyhteisön korvausvastuu - Julkisen vallan käyttäminen

Kuntainliiton ylläpitämän ammattikoulun tuntiopettajan viran täyttäminen katsottiin vahingonkorvauslaissa tarkoitetuksi julkisen vallan käyttämiseksi. Kun koulun johtokunta oli täyttäessään viran menetellyt lainvastaisesti, kuntainliitto velvoitettiin suorittamaan viranhakijalle vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n nojalla korvausta taloudellisesta vahingosta.

I-jaosto

Ks. Routamo-Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, 2. uud. p., Vammala 1988, s. 153 ss.

Saxen: Skadeståndsrätt, Ekenäs 1975, s. 262 ss.

Hellner: Skadeståndsrätt, 4 uppl., Stockholm 1987, s. 335 ss.

Bengtsson: SVJT 1990 s. 60 ss.

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.