Vaasan HO 26.04.1990 712

Tasa-arvolaki - Hyvityksen määrä - Korko

Kunnanhallitus oli nimittänyt virkaan henkilön, jolla ei ollut ollut siihen edellytettyä kelpoisuutta, ja syrjäyttänyt toista sukupuolta olevan ansioituneemman hakijan. Kihlakunnanoikeus oli velvoittanut kunnan suorittamaan syrjäytetylle henkilölle tasa-arvolain 11 §:n 2 momentissa säädettynä hyvityksenä 10.000 markkaa 16 prosentin korkoineen syrjivästä nimityspäätöksestä lukien.

Hovioikeus totesi, että syrjäytetty henkilö, toisin kuin virkaan valittu henkilö, oli täyttänyt viran kelpoisuusvaatimukset ja oli koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta ollut kyseiseen virkaan erittäin ansioitunut hakija. Koska kunta oli siten hyvin tietoisesti syrjäyttänyt toista sukupuolta olevan ansioituneemman hakijan, loukkausta ei ollut pidettävä lievänä.
Kunnan menettely oli ollut omiaan vaikuttamaan tuntuvasti syrjinnän kohteeksi joutuneen oloihin. Kunta ei ollut myöskään loukkauksen jälkeen pyrkinyt estämään tai poistamaan menettelynsä vaikutuksia. Hovioikeus totesi, että mainitut seikat huomioon ottaen tasa-arvolain 11 §:n 2 momentissa säädetyn hyvityksen vähimmäismäärän suuruista hyvitystä ei voitu pitää riittävänä, ja korotti hyvityksen määrän 20.000 markaksi.

Viivästyskorko oli suoritettava vasta haastepäivästä alkaen.

VI-jaosto

Kunta pyysi valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu (LVT:3):

Tuomio Nro 3678, A:27.12.1990, D:S-90/763

Hovioikeuden tuomiota ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.