Vaasan HO 23.03.1990 547

Oikeudenkäyntikulut - Hakemusasia - Uskottu mies

Uskotun miehen vaihtamista koskevassa hakemusasiassa katsottiin kuultavaksi kutsuttu, hakemusta vastustanut uskottu mies hakijan vastapuoleksi. Hakijan hävittyä asian (jätettiin tutkimatta hakijan puuttuvan asiavaltuuden vuoksi) hänet velvoitettiin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla korvaamaan kuultavan oikeudenkäyntikulut.

IV-jaosto

Hak KäsL 20 § 1 OK 21 luku 3 § 1

Ks. I-SHO:n T:36/85, A:24.5.1985

Vrt. KouHO:n T:PÄ-223/78, A:24.10.1978

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.