Vaasan HO 15.02.1990 307

Skadestånd - Produktansvar - Personskada - Importör - Vahingonkorvaus - Tuotevastuu - Henkilövahinko - Maahantuoja

Importören av sjukvårdsinstrument ansågs oberoende av eget vållande ansvara för den skada, som ett med tillverkningsfel behäftat i utlandet tillverkat sjukvårdsinstrument åsamkat patient.
Importören ålades att betala skadestånd till patienten.

I-divisionen

KKO:1981-I-1

Ehdotus tuotevastuulaiksi, Työryhmän mietintö, OM:n lainvalmisteluosaston julkaisu 8/1988 s. 12 s. ja s. 18 s.

NJA 1977 s. 538, NJA 1989 s. 389

Bengtsson: Svensk Juristtidning 1981 s. 521 s.

Bengtsson: Strikt skadeståndsansvar i rättstillämpingen, LM 1984 s. 977 ss.

Dufwa B.: Produktansvarets reformering, Festskrift till Jan Hellner 1984 s. 191 ss.

Dufwa B.: Högsta domstolen och lagstiftaren i kamp om produktansvaret, Juridisk Tidskrift 1989-90 s. 327 ss.

Högsta domstolens avgörande:

Utslag 29.10.1990 Nr 3049: Besvärstillstånd meddelas inte (LVT:3).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.