Vaasan HO 11.01.1990 44/90

Vekselin muoto - Kanne

Osakeyhtiö oli raastuvanoikeudessa vaatinut vekselin asettajan A:n ja hyväksyjänä olleen kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten B:n ja C:n velvoittamista yhteisvastuullisesti suorittamaan muun ohessa vekselin määrän 213.366,70 markkaa kuuden prosentin korkoineen vekselin eräpäivästä.
Vaihtoehtoisesti osakeyhtiö oli vaatinut, että ainakin B ja C velvoitetaan laskusaatavien perusteella suorittamaan kysymyksessä olevan saatava 213.366,70 markkaa 16 prosentin korkoineen laskujen eräpäivistä lukien. Raastuvanoikeus hyväksyi kanteen vekselilain nojalla ajettuna.

Vekselilomakkeella oli valmiiksi painettuna teksti: "Betala på ovannämnda förfallodag växelbeloppet... till... eller order". Maksunsaajakohtaa oli sittemmin täydennetty lisäämällä siihen sana "oss". Siihen nähden, että asettajana oli yksin luonnollinen henkilö A, merkintä ei osoittanut, kenelle maksu oli suoritettava. Asiakirja ei siten täyttänyt vekselilain 1 §:n 6 kohdassa säädettyä muotovaatimusta, mistä syystä hovioikeus hylkäsi kanteen vekselilain nojalla ajettuna.

Viivytyksen välttämiseksi hovioikeus tutki B:tä ja C:tä vastaan ajetun laskusaataviin perustuvan kanteen. Osakeyhtiö oli raastuvanoikeudessa näyttänyt, että sillä oli kommandiittiyhtiöltä laskusaatavia vaaditut 213.366,70 markkaa. B ja C olivat kommandiittiyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä velasta vastuussa. Hovioikeus hyväksyi laskusaataviin perustuvan kanteen.
Osakeyhtiö oli tyytynyt raastuvanoikeuden päätökseen, joten sillä ei ollut oikeutta saada laskusaatavilleen korkoa enemmän kuin mitä se olisi saanut vekselioikeuden perusteella.

III-jaosto

VekseliL 1 § 6 k

KKO:1986-II-140, KKO:1966-II-7, KKO:1962-II-104 Kts. myös KKO:1989:36 Telaranta: Arvopaperioikeus 1981, s. 98 Aurejärvi: Vekselit, 1979, s. 89-91 Aurejärvi: Velkakirja, vekseli ja shekki, 1979, s. 135-139 Muukkonen: Eräs vekselin "muotoknoppi" oikeuskäytännön valossa. Juhlajulkaisu Ilmari Caseliuksen ja Aarne Rekolan 70-vuotispäivänä 29.4.1983, s. 189

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.