Helsingin HO 28.11.1990 266

Huoneenvuokra - Vuokralaisen konkurssi

Kommandiittiyhtiö A oli vuokrannut osakeyhtiö B:ltä liikehuoneiston.
A oli 24.4.1990 asetettu konkurssiin. B oli asunto-oikeudessa vaatinut, että A ja sen vastuunalaiset yhtiömiehet C ja D velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan B:lle maksamatta jätetyt vuokrat ajalta 1.11.1988-30.9.1990. C ja D olivat asunto-oikeudessa katsoneet olevansa vastuussa vuokrista vain konkurssin alkamiseen asti. B, C ja D olivat ilmoittaneet, että konkurssipesä oli jatkanut huoneistossa A:n liiketoimintaa, ja katsoneet, että konkurssinaikaiset vuokrat olivat konkurssipesän massavelkaa. B oli lisäksi ilmoittanut konkurssipesän jatkaneen vuokrasopimusta. Asunto-oikeus oli velvoittanut C:n ja D:n yhteisvastuullisesti maksamaan B:lle vuokrat ajalta 1.11.1988-30.9.1990, joiden vuokrien yhteisvastuulliseen suorittamiseen A:n oli osallistuttava ajalta 1.11.1988-24.4.1990 olleiden vuokrien osalta.

C:n ja D:n valituksesta hovioikeus katsoi, että C ja D eivät olleet vastuussa konkurssipesän liiketoiminnasta aiheutuneista vuokraveloista. Sen vuoksi hovioikeus vapautti C:n ja D:n velvollisuudesta maksaa vuokraa 24.4.1990 jälkeiseltä ajalta.

Läsnä: Järvinen, Piira, Riikonen, Pohjola ja Kaarni Esittelijä: Iivonen

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.