Itä-Suomen HO 08.10.1987 1911

Työsopimuksen irtisanomismenettely - Tutkimatta jättäminen - Irtisanomissuoja - Työsopimuksen purkaminen - Irtisanomisen riitauttaminen

Työnantaja oli purkanut työsopimuksen sovittuun koeaikaan vedoten.
Työntekijä oli nostanut kanteen vaatien vahingonkorvausta, koska työsopimuksen purkaminen oli tapahtunut epäasiallisella perusteella. HO katsoi jääneen näyttämättä, että työntekijä olisi vastoin työnantajan kiistämistä riitauttanut työsopimuksensa purkamisen työsopimuksen irtisanomismenettelystä annetun lain 10 §:ssä säädetyn määräajan kuluessa.
Tämän vuoksi ja koska RO:n olisi tullut jättää kanne tutkimatta, HO kumosi ja poisti RO:n kanteesta antaman lausunnon.

Työtuomioistuimen tuomio V:1985-125, A:13.12.1985

Hallituksen esitys eduskunnalle työsuhdeturvan kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi, 1983 vp. n:o 205, s. 17 ja 18

Nikula - Sevon: Työsuhdeturvalainsäädäntö, LM 1984, s. 690

Koskinen: Kolmijakoinen työsuhdeturva, DL 1985, s. 57

Palanko - Hynönen - Itkonen - Mäkinen - Reuna - Vertanen: Uudistuva työsuhdeturva, 1984, s. 55

Rusama: Työsuhdeturva, 1984, s. 96

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 146, A:22.1.1988: ei valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.