Helsingin HO 28.10.1987 182

Huoneenvuokra - Sopimussuhteesta johtuva korvausvelvollisuus - Vahingonkorvauslain soveltamisala

Yhtiö oli vuokrannut aviopuolisoille asuinhuoneiston. Vuokrasuhteen päätyttyä yhtiö vaati puolisoilta vahingonkorvausta 17.000 markkaa sillä perusteella, että nämä olivat laiminlyöneet vuokra-aikana hoitaa huolellisesti vuokrahuoneistoa.

KO arvioi puolisoiden yhtiölle aiheuttaman vahingon määräksi 6.000 markkaa ja velvoitti nämä, korvausta vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla sovitellen, suorittamaan yhtiölle korvaukseksi 1/3 aiheuttamastaan vahingosta eli 2.000 markkaa.

HO katsoi, että huoneenvuokrasuhteessa vahingonkorvausta ei vahingonkorvauslain 1 luvun 1 §:n säännökseen nähden voi sovitella saman lain 2 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla. Sen vuoksi HO, pysyttäen KO:n päätöksen lopputuloksen, sovelsi korvauksen sovittelussa viimemainitun lainkohdan ilmaisemaa vahingonkorvausoikeuden yleisen kohtuusharkinnan periaatetta.

Läsnä: Luova, Liukko, Vihuri (apuj.), Pohjola (asiant.) ja Schalin (asiant., erim.) Esittelijä: Mäkihannu

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.