Hovrättsavgöranden: 1987

Resultatsidor

1-20 21-40 41-47

Rovaniemen HO 08.10.1987 1164/87
Tieliikennelaki - Syyte - Syytetyn saapuvillaolo
Helsingin HO 23.09.1987 663
Yksipuolinen tuomio - Muutoksenhaku
Itä-Suomen HO 18.08.1987 1381
Menettämisseuraamus - Omaisuuden tai sen arvon menettäminen
Kouvolan HO 21.07.1987 1149/87
Poissaolosakko
Helsingin HO 15.07.1987 111
Huoneenvuokra - Vuokralaisen oikeus saada vahingonkorvausta - Vahingonkorvauslain soveltamisala
Vaasan HO 07.07.1987 854/87
Järjestysmiehen väkivaltainen vastustaminen - Pahoinpitely
Kouvolan HO 03.06.1987 965/87
Palkkaturvalaki
Itä-Suomen HO 02.06.1987 1080
Maksuton oikeudenkäynti - Kommandiittiyhtiö - Vastuunalainen yhtiömies
Vaasan HO 15.05.1987 195/87
Veneliikennelain soveltamisala - Sisävesi
Vaasan HO 14.05.1987 238/87
Hinnanalennus - Oikeudenkäyntimenettely
Kouvolan HO 05.05.1987 1110/86
Yleinen asiakirja - Viranomainen
Helsingin HO 15.04.1987 168
Työsopimus - Työsopimuksen irtisanomismenettely - Työntekijän kanneoikeuden vanhentuminen
Helsingin HO 31.03.1987 38
Ryöstöntapaisen kiristämisen yritys - Kiristämisen yritys
Kouvolan HO 25.03.1987 374/87
Jutun palauttaminen - Uhka poissaolon varalta
Helsingin HO 17.03.1987 2677
Liikenteen vaarantaminen - Väistämisvelvollisuus - Pysäköintialue
Helsingin HO 12.03.1987 55
Virkavirhe - Kunnan virkamies - Alennus - Menettämisseuraamus
Turun HO 06.03.1987 1986/T-1171
Vahvistuskanne
Helsingin HO 18.02.1987 12
Ositus - Asumuserotuomion raukeaminen
Kouvolan HO 11.02.1987 2282/86
Elatusapu
Vaasan HO 05.02.1987 2502/86
Vahingonkorvaus - Pantinhaltijan korvausvelvollisuus - Jälkipanttaussitoumus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-47

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.