Rovaniemen HO 09.10.1986 1051/86

Niskoittelu - Haitanteko virantoimituksessa olevalle virkamiehelle - Reformatio in pejus - Syyttäjän muutoksenhaku

Poliisin toimivaltansa rajoissa A:lle antamaa kehotusta puhaltaa alcometer-puhalluslaitteeseen A:n mahdollisesti nauttiman alkoholin toteamiseksi ei, kun mainitusta kokeesta kieltäytynyt voidaan velvoittaa alistumaan henkilöön käyvään katsastukseen, voitu pitää sellaisena poliisilain 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna, järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi tarpeellisena määräyksenä, jonka noudattamatta jättämisestä on sanotussa lainkohdassa säädetty rangaistus.
A:n menettely ei ollut muullakaan perusteella rangaistava teko.
Syyttäjän muutoksenhakemuksesta, jossa oli vaadittu alioikeuden tuomitseman rangaistuksen korottamista, hovioikeus hylkäsi syytteen ja vapautti A:n rangaistuksesta.

RovHO:n T:435/80 (kortti) ja HelHO:n T:2686/84 (kortti) HelHO:n T:3100/84 (kortti) ja I-SHO:n T:PÄ-432/81

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.