Itä-Suomen HO 24.06.1986 649

Kantelu - Laskuvirhe

KO:n 12.8.1985 julistaman lainvoimaisen päätöksen mukaan A:n oli sakkorangaistukset yhteenlaskettuna suoritettava 220 päiväsakkoa a 55 mk = 5.500 mk. KO:n puheenjohtaja oli 22.8.1985 omasta aloitteestaan OK 24 luvun 10 §:n nojalla laskuvirheenä korjannut suoritettavien sakkojen yhteismäärän 12.100 markaksi.
HO:een 23.9.1985 antamassaan kantelukirjelmässä A vaati KO:n puheenjohtajan toimittaman oikaisun poistamista, koska A:n tuomitsemishetkellä olleet kuukausiansiot olisivat edellyttäneet päiväsakon markkamäärän vahvistamista 25 markaksi, joten päätöstä olisi pitänyt oikaista muuttamalla sakkojen kokonaismäärän asemesta päiväsakon virheellisesti merkitty markkamäärä.

Koska KO:n päätöksestä ei yksiselitteisesti käynyt ilmi, miten sakot oli tarkoitettu tuomita, HO OK 31 luvun 1 §:n 3 kohdan nojalla poisti KO:n päätöksen päiväsakon rahamäärän ja maksettavan sakon kokonaismäärän osalta sekä puheenjohtajan toimittaman oikaisun ja palautti jutun päiväsakon rahamäärää ja maksettavan sakon kokonaismäärää koskevilta osin KO:een ilmoituksetta tapahtuvaa uutta käsittelyä varten.

Tirkkonen: Suomen rikosprosessioikeus II, 1972, s. 422-424, 549-550, 560-561

Aalto: Näkökohtia tuomioiden itseoikaisukiellosta, LM 1961, s. 739-749

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.