Helsingin HO 23.04.1986 1507

Työehtosopimus - Työehtosopimuksen yleissitovuus - Näyttövelvollisuus

Työntekijä A oli kihlakunnanoikeudessa vaatinut yhtiö B:tä suorittamaan hänelle muun ohessa korvausta palkasta pitämättä jääneen talviloman ajalta, talviloman lomaltapaluurahasta sekä pitämättä jääneestä talvilomasta perustaen vaatimuksensa tältä osin Suomen Työnantajain Keskusliiton sekä Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton ja sen jäsenliiton Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton välisen yleissopimuksen määräyksiin.
Yhtiön kiistettyä yleissopimuksen sitovuuden sillä perusteella, ettei sopimuksen soveltamispiiriin kuulunut ainakin noin puolet alan työntekijöistä, kihlakunnanoikeus hyväksyi kanteen kokonaisuudessaan ilman, että A esitti kanteensa tueksi näyttöä mainitun työehtosopimuksen soveltamispiiristä yhtiön toimialalla. Koska asiassa oli jäänyt selvittämättä vastoin yhtiön kiistämistä yleissopimuksen työehtosopimuslain 4 §:n mukainen soveltamispiiri, ratkesi A:n oikeus vuosilomaan ja sen perusteella suoritettaviin korvauksiin vuosilomalain 3, 7 ja 10 §:n nojalla sellaisina kuin ne olivat laissa 30.3.1973/272. A:lla ei siten ollut oikeutta vaatimiinsa, yleissopimukseen perustuviin korvauksiin.

KKO:1974-II-44, vrt. KKO:1983-II-124

Läsnä: Hiltunen, Kalliokoski ja Vallinrinne Esittelijä: Wirén

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.