Helsingin HO 08.01.1986 1106

Haaste - Haasteen tiedoksianto

Haastaakseen A:n vastaajaksi osituksen moitetta koskevaan asiaan haastemies oli käynyt useita kertoja A:n, jolla oli vakinainen asuinpaikka Helsingissä, asunnolla tapaamatta tätä tai saamatta tietoa, missä tämä oli. A:ta oli kyselty hänen äidiltään, veljiensä perheiltä, hänen ystävättäreltään ja työpaikaltaan, mistä A oli anonut virkavapautta, sekä A:n asunnossa korjaustyötä suorittaneelta henkilöltä, mutta kukaan ei ollut tiennyt A:n olinpaikkaa. Haastetta oli yritetty antaa tiedoksi myös Ruovedellä, missä A:n äiti ja veli asuivat, mutta A:ta ei ollut tavattu eikä hänen olinpaikastaan ollut saatu tietoa. Haastemies oli toimittanut jäljennökset haastekirjoista poliisilaitoksen kansliaan ja samana päivänä postin välityksellä lähettänyt siitä ilmoituksen A:lle hänen osoitteellaan.
Koska haasteen tiedoksiantoyritysten aikana ilmenneiden seikkojen perusteella oli tuolloin voitu olettaa A:n piileskelevän, haasteen tiedoksianto oli voitu suorittaa OK 11 luvun 11 §:ssä säädetyllä tavalla.

Läsnä: Haltia, Varjotie ja Niemelä (apuj.) Esittelijä: Nokso-Koivisto

KKO:n ratkaisu: Ei valituslupaa Päätös n:o 1586/14.5.1986

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.