Helsingin HO 29.05.1986 976

Rikokseen osallisuus - Veropetos - Ennakkoperintälain rikkominen

Yhtiön työntekijälle oli maksettu palkkiota kirjanpidon ulkopuolella ennakonpidätystä toimittamatta. Työntekijän lausumista voitiin päätellä, että hän oli halunnut palkkion verottomana.
HO katsoi, että työntekijä ilmaisemalla ennen palkkion maksamista tämän mielipiteensä toimitusjohtajalle oli vahvistanut tämän aikomusta maksaa palkkio kerrotulla tavalla. Työntekijän katsottiin RL 5 luvun 3 §:n 1 mom:ssa tarkoitetulla kehotuksella tahallaan edistäneen toimitusjohtajan syyksi EPL 62 §:n nojalla luettua veropetosta ja hänet tuomittiin avunannosta veropetokseen. Ään.

Erimielinen jäsen lausui, että ennakonpidätyksen toimittamatta jättäminen oli ollut edellytyksenä sille, että työntekijä oli voinut jättää ilmoittamatta tuloerän veroilmoituksessaan.
Työntekijälle oli toisessa tuomioistuimessa vaadittu rangaistusta tuon ilmoituksen tahallisen laiminlyönnin vuoksi veropetoksesta.
Työntekijä ei ollut syyllistynyt erikseen rangaistavaan avunantoon toimitusjohtajan veropetokseen.

Vrt. HHO:n T 1607/83

Läsnä: Seppälä, Hirvonen (erim.) ja Lähdevuori (apuj.) Esittelijä: Ovaskainen

KKO:n ratkaisu: Ei valituslupaa Päätös n:o 2410/26.8.1986

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.