Helsingin HO 15.05.1986 105

Maksuton oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntiavustajan kulujen korvaus

Oikeudenkäyntiavustajan kulujen korvaus.

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain nojalla määrätty avustaja oli käytettyään tehtävässään korkeimman oikeuden ennakkopäätösten selvittämiseksi Suomen Asianajajaliiton tietopalvelua vaatinut, että hänelle oli valtion varoista korvattava hänen tietopalvelulle maksamansa laskun määrä.

Raastuvanoikeus hylkäsi vaatimuksen sillä perusteella, että menoerää oli pidettävä asianajotoimiston yleiskuluna.

Valituksessaan hovioikeudelle avustaja toisti vaatimuksensa, koska avustajalla ei ollut mikrotietokonetta toimistossaan ja hän oli sen vuoksi joutunut ostamaan palvelun.

Hovioikeus katsoi, että kysymyksessä olevaa tiedon hankkimista oli pidettävä asiaan liittyvien oikeudellisten ongelmien selvittämisenä. Korvaus toimenpiteestä sisältyi sen vuoksi avustajalle työstä ja ajanhukasta suoritettavaan palkkioon. Raastuvanoikeuden päätöstä ei muutettu.

Läsnä: Liukko, Tornivuori ja Lähdevuori (apuj.) Esittelijä: Peltonen

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.