Vaasan HO 13.12.1985 2181/85

Ulosottolaki - Ulosmittaus - Palkan ulosmittaus

Suojaosuus

Suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen (767/1981) 1 §:n mukaista suojaosuutta laskettaessa on otettava huomioon velallisen aikaisemmasta avioliitosta olevat lapset, joille velallinen on velvollinen maksamaan elatusapua ja jotka siten ovat velallisen elatuksen varassa.

I-jaosto

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 332/10.2.1987: Hovioikeuden ja lääninhallituksen päätökset kumottu. Ks. KKO:1987:10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.