Vaasan HO 02.02.1984 1959/83

Konkurssi - Valvottava saaminen - Takautumisoikeus

A oli antanut pantteja X:n velkojen maksamisen vakuudeksi.
A:lle katsottiin syntyneen takautumisoikeus X:ää vastaan siltä osalta kun pantteja realisoitiin, vaikkei takautumisoikeudesta ollut sovittu. Takautumisoikeus katsottiin sellaiseksi saamiseksi, joka voitiin valvoa X:n konkurssissa sikäli kun pantit realisoitiin ennen konkurssin päättymistä.

Ks. Halila: Konkurssioikeuden pääpiirteet, 1975, s. 58-59

Halila: Saamisoikeuksien kuittaus konkurssissa, teoksessa Käytännön konkurssioikeutta. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 8/1974, s. 74-75

Taxell, Lars Erik: Panträtt i skuldebrev, 1949, s. 246

V jaosto.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.