Turun HO 23.01.1984 PÄ-2847

Muutoksenhaku - Lainhaku - Häätö - Muutoksenhakuosoitus

Maistraatti oli samalla päätöksellä A:n hakemuksesta ratkaissut sekä ulosottolain 10 luvun 3 §:ssä tarkoitetun lainhakuasian että saman luvun 4 §:ssä tarkoitetun häätöä koskevan asian ja osoittanut päätökseen tyytymättömän hakemaan siihen muutosta siinä järjestyksessä kuin ensin mainitussa lainkohdassa on säädetty. A:n vastapuoli B, jolle päätöstä ei vielä ollut annettu tiedoksi, haki muutosta vain häätöä koskevin osin ja toimitti muutoksenhakemuksensa hovioikeuteen vasta muutoksenhakuosoituksessa ilmoitetun määräajan jälkeen. Koska laista ei ilmene, miten päätökseen tällaisessa tapauksessa olisi haettava muutosta, ja säännösten epäselvyys samoin kuin säännösten ja muutoksenhakuosoituksen välinen ristiriitaisuus on ratkaistava muutoksenhakijan eduksi, muutoksenhakemus otettiin tutkittavaksi.

Läsnä: Koskenniemi - P. Suominen - Renvall Esittelijä: Mäkinen
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.