Rovaniemen HO 01.03.1984 1606/83

Yleinen oikeusapu - Yleisen oikeusavustajan arvioidun palkkion korvaaminen kunnalle - Maksuton oikeudenkäynti

Yleinen oikeusavustaja oli KO:ssa toiminut kunnalta korvauksetta yleistä oikeusapua saaneen asianomistajan avustajana.
Asianomistajalle oli myönnetty maksuton oikeudenkäynti, mutta yleistä oikeusavustajaa ei ollut pyydetty määrättäväksi eikä siten määrätty hänen avustajakseen maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain säännösten nojalla.

KO katsoi, että yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 21 a §:n korvausvelvollisuus koski vain sellaista asiaa, jossa yleistä oikeusapua saaneelle ei ollut myönnetty maksutonta oikeudenkäyntiä.
Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 21 §:n 2 momentissa säädetty häviöpuolen korvausvelvollisuus kunnalle koski vain asiaa, jossa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle oli määrätty oikeudenkäyntiavustajaksi yleinen oikeusavustaja. Sen vuoksi KO hylkäsi kunnan vaatimuksen jutussa tuomitun velvoittamisesta korvaamaan kunnalle asianomistajan avustajan arvioitu palkkio.

HO totesi, että yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 21 a §:n mukaan hävinnyt asianosainen on velvoitettava korvaamaan kunnalle asiasta aiheutuneet kulut ja oikeusavustajan arvioitu palkkio samojen perusteiden mukaan kuin oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta asianosaisten kesken on säädetty. Lainkohdassa ei rajoiteta häviöpuolen korvausvelvollisuutta koskemaan vain tapauksia, joissa yleistä oikeusapua saaneelle asianosaiselle ei ole maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain mukaisesti myönnetty maksutonta oikeudenkäyntiä. Säännöksen tarkoituksena on, että yleisen oikeusavun antaminen ei vaikuta vastapuolen asemaan eikä tuota tälle etua. Tämän vuoksi HO katsoi, että syytetty, joka oli hävinnyt jutun KO:ssa, oli yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 21 a §:n 1 momentin mukaisesti velvollinen korvaamaan kunnalle yleisen oikeusavustajan arvioitu palkkio asianomistajan avustamisesta KO:ssa. Kun korvausvelvollisuus kuitenkin syytetyn taloudellisiin oloihin nähden olisi muodostunut kohtuuttomaksi, HO jätti tuon korvauksen tuomitsematta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 1981 vp. n:o 158, s. 9

Läsnä: RR-HS-AH apuj.
Esittelijä: Hyvärinen

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.