Kouvolan HO 12.01.1984 2158/83

Konkurssipesän uskottu mies - Muutoksenhaku

Kihlakunnanoikeus oli velkojan esityksestä poiketen määrännyt konkurssipesän uskotuksi mieheksi väliaikaisena pesänhoitajana toimineen A:n. Velkoja haki muutosta vaatien sen esittämän B:n määräämistä uskotuksi mieheksi A:n sijasta. Uskotun miehen määräämistä koskeva välipäätös ei ole sellainen konkurssimenettelyn jatkamisen suhteen lopullista laatua oleva ratkaisu, johon voidaan hakea muutosta valittamalla. Kihlakunnanoikeuden ei siten olisi tullut osoittaa välipäätökseensä tyytymätöntä hakemaan siihen muutosta valittamalla. Kihlakunnanoikeuden valitusosoitus poistettiin ja muutoksenhakijan kirjoitus jätettiin valituksena tutkimatta. Kirjoitus otettiin sen sijaan kanteluna tutkittavaksi.

Tutkiessaan kantelun hovioikeus totesi, että kihlakunnanoikeuden, kun B:tä ei ollut osoitettu toimeen sopimattomaksi, olisi konkurssisäännön 51 §:n säännös huomioon ottaen tullut määrätä uskotuksi mieheksi velkojan esittämä B. Koska A oli jo suorittanut pääosan uskotun miehen tehtävistä ja hänen määräyksensä tuli päättymään kohta hovioikeuden ratkaisun antopäivän jälkeen toimitettavassa konkurssivalvonnassa, hovioikeus katsoi, ettei kantelu enää tässä vaiheessa antanut aihetta toimenpiteisiin.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.