Itä-Suomen HO 29.03.1984 2165/83

Työsopimuksen lakkaaminen - Irtisanomisajan palkka - Korko

Työnantaja, joka oli irtisanomisaikaa noudattamatta yksipuolisesti lopettanut työsuhteen, oli velvollinen suorittamaan työntekijälle, paitsi vahingonkorvausta, työsuhteen päättymisestä alkanutta kahden kuukauden irtisanomisaikaa vastaavan palkan 6 prosentin korkoineen. Korko oli laskettava vasta irtisanomisajan päättymisestä, jolloin palkka oli lopullisesti erääntynyt maksettavaksi.

Ks. KKO:1979-II-20.

Vrt. KKO:1982-II-34.

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 2560, A:24.8.1984: ei valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.