Itä-Suomen HO 14.12.1984 1825/84

Ulosottolaki - Elatusaputuomion täytäntöönpano - Lapsen elatus

Puoliso A oli avioeropäätöksessä velvoitettu maksamaan toiselle puolisolle B:lle tämän huollettavaksi määrättyä puolisoiden lasta C:tä varten elatusapua, kunnes C täyttäisi 20 vuotta tai sitä ennen kykenisi itsensä elättämään tai asiasta ehkä toisin määrättäisiin. Sanottua päätöstä pyydettiin täytäntöönpantavaksi C:n asevelvollisuuden suorittamisaikana erääntyneiden elatusapujen osalta. Koska valtio vastasi asevelvollisen toimeentulokustannuksista asevelvollisuuden suorittamisen aikana eikä ollut näytetty, että C:llä olisi ollut tuona aikana sellaisia asumiskustannuksia tai muita elatukseen kuuluvia kustannuksia, joista valtio ei olisi vastannut, katsottiin, että C oli kyennyt elättämään itsensä asevelvollisuuden suorittamisen aikana ja ettei A niin ollen ollut ollut velvollinen suorittamaan hänelle elatusapua tuolta ajalta, minkä vuoksi täytäntöönpanopyyntö hylättiin.

Kurvinen: Juhlajulkaisu Tauno Tirkkosen 70- vuotispäivänä 2.8.1968, s. 124

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 53, A:10.1.1986, KKO:1986-II-4

Ulosottoperusteena olevassa avioerotuomiossa oli määrätty, että lapselle oli maksettava elatusapua kunnes lapsi saavuttaa tietyn iän tai sitä ennen kykenee itsensä elättämään tai asiassa ehkä toisin määrätään.

Ulosottomenettelyssä oli ratkaistava kysymys siitä, kykenikö lapsi elättämään itsensä. Elatusavun periminen oli olosuhteista riippuen joko lakkautettava toistaiseksi tai perimistä oli jatkettava täysimääräisenä.

Lapsella ei ollut oikeutta elatusapuun hänen suorittaessaan asevelvollisuutta, koska ei ollut ilmennyt, että lapsella olisi ollut tuona aikana sellaisia elatuksesta aiheutuneista kustannuksia, joiden suorittamiseksi elatusapu olisi ollut tar- peen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.