Itä-Suomen HO 28.06.1984 1280/84

Jutun siirtäminen samanasteiseen tuomioistuimeen

Itä-Suomen HO:ssa vireillä ollut takaisinsaantia konkurssipesään koskeva juttu, jossa ajettu kanne perustui konkurssivelallisen petollisena velallisena tekemäksi väitettyyn konkurssirikokseen, siirrettiin OK 10 luvun 8 §:n 2 mom:n nojalla Rovaniemen HO:een siellä vireillä olevan, samaa väitettyä rikosta koskevan syytejutun yhteydessä käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asianosaisia ja eräiden asioiden käsittelyjärjestystä koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamisesta, 1971 vp. n:o 12, s. 13

Tirkkonen: Suomen siviiliprosessioikeus I, 1974, s. 138

Halila: Oikeudenkäyntimenettelyn 14.1.1972 annetulla lailla toteutetut osittaisuudistukset, LM 1972, s. 471

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.