Itä-Suomen HO 29.11.1984 1161/84

Lahjoituksen mitättömäksi julistaminen - Uskottu mies - Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiön ainoa henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies oli ostanut alaikäisen lapsensa nimiin erään asunto-osakeyhtiön osakkeet käyttäen osakkeiden kauppahinnan maksamiseen kommandiittiyhtiön varoja. Vaikka kommandiittiyhtiöllä ja sen vastuunalaisella yhtiömiehellä onkin kummallakin oma erillinen varallisuutensa, vastuunalaisen yhtiömiehen on, lahjoittaessaan yhtiön varoja holhottavalleen, huomioon ottaen hänen asemaansa yhtiössä koskevat säännökset, holhousoikeudelliselta kannalta katsottava olevan samassa asemassa kuin lahjoittaessaan omia varojaan holhotilleen. Näin ollen holhotille olisi pitänyt määrätä uskottu mies ottamaan vastaan niitä varoja, joilla osakkeet ostettiin. Sen vuoksi kysymyksessä olevien osakkeiden kaupassa osakkeiden omistusoikeuden ei katsottu siirtyneen holhotille.

KKO:1958-II-72, KKO:1979-II-131

Ylönen - Caselius: Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, 1972, s. 46 ss.

Kivimäki - Ylöstalo: Suomen siviilioikeuden oppikirja.
Yleinen osa, 1981, s. 139 ss.

Rautiala: Holhousoikeus, 1982, s. 139 ss., 162 ss.,
erit. 185-193

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 398, A:28.2.1985: ei valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.