Itä-Suomen HO 26.01.1984 1070/83

Vahingonkorvaus - Elatusapu

Tapaturmavirasto oli myöntänyt ilmavoimien kuljetuslentolaivueen käytössä ollutta kuljetuslentokonetta kohdanneessa lento-onnettomuudessa kuolleen, lentokoneessa matkustajana olleen miehen lapsille tapaturmavakuutuslain ja valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta annetun lain nojalla huoltoeläkettä 17 vuoden ikään saakka. KO:ssa vaadittiin valtiota suorittamaan lapsille vahingonkorvaukseksi elatusapua 17 vuoden iästä 25 vuoden ikään saakka, koska oli todennäköistä, että lapset olisivat vielä 17 vuoden iässä riippuvaisia kodistaan.
KO hylkäsi vaatimuksen ennenaikaisena. HO, ottaen huomioon, että lasten oikeus saada elatusta isältään olisi ElatusL 3 §:n 1 mom:n mukaan päättynyt heidän täyttäessään 18 vuotta, velvoitti valtion suorittamaan lapsille vahingonkorvaukseksi elatusapua siitä alkaen, kun lapset täyttivät 17 vuotta, siihen saakka, kun he täyttivät 18 vuotta tai sitä ennen kykenivät elättämään itsensä. Siltä osin kuin vaatimus elatusavun suorittamisesta sen jälkeiseltä ajalta, kun lapset olivat täyttäneet 18 vuotta, oli hylätty ennenaikaisena, HO jätti KO:n päätöksen pysyväksi.

Ks. KKO:1956-II-67 ja KKO:1981-II-74.

Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, 1977, ss. 267-269

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 1770, A:16.5.1984: ei valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.