Itä-Suomen HO 26.01.1984 950/83

Vahingonkorvaus - Ilmailu - Ilmakuljetussopimuslain nojalla korvattava vahinko

Ilmavoimien kuljetuslentolaivueen käytössä olleessa kuljetuslentokoneessa matkustajana ollut henkilö oli kuollut lentokonetta kohdanneessa lento-onnettomuudessa. Hänen leskensä vaati valtiolta korvausta aviopuolisonsa nettoansion menetyksestä kymmeneltä vuodelta. Valtion korvausvelvollisuuteen oli, sotilasilmailuasetuksen 10 §:n säännös huomioon ottaen, sovellettava ilmakuljetussopimuslain säännöksiä, missä laissa on säännöksiä vahingonkorvauksen määrästä, mutta ei korvattavien vahinkojen lajeista. Sanotun lain nojalla korvattavien vahinkojen lajien katsottiin määräytyvän yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden perusteella. Koska leskellä ei yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan ollut oikeutta saada korvausta aviopuolisonsa nettoansion menetyksestä, hänen korvausvaatimuksensa hylättiin.

Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, 1977, ss. 93-95

Sevon - Sisula: Kuljetusoikeuden pääkohdat, 1978, s. 159

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 1772, A:16.5.1984: ei valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.