Itä-Suomen HO 02.02.1984 853/83

Maksamismääräys - Menettelystä aiheutuneet kulut

Velallisen B:n vastustettua maksamismääräystä kokonaisuudessaan, minkä vuoksi asia oli rauennut, ja suoritettua A:n saatavan muutoin paitsi maksamismääräysmenettelystä A:lle aiheutuneiden kulujen osalta, A oli B:tä vastaan vireille panemassaan oikeudenkäynnissä vaatinut B:n velvoittamista korvaamaan sanotut maksamismääräyskulut ja jutun oikeudenkäyntikulut.

Koska maksamismääräysasian raukeaminen oli johtunut B:n vastustamisesta, johon ei ollut ollut hyväksyttävää syytä, A:lla on ollut oikeus, vaikka B oli ennen kuin kuluja koskevariita-asia oli tullut vireille kihlakunnanoikeudessa vapaaehtoisesti eri erissä maksanut A:lle kaikki maksamismääräysmenettelyssä vaaditut laskusaatavat, eri oikeudenkäynnissä vaatia B:ltä korvausta rauenneesta maksamismääräysmenettelystä A:lle aiheutuneista kuluista jutun oikeudenkäyntikulujen korvauksineen.
Tämän vuoksi B, A:n luovuttua ennen jutun ratkaisemista tapahtuneen suorituksen vuoksi kanteesta maksamismääräyksestä hänelle aiheutuneiden kulujen osalta, velvoitettiin korvaamaan A:lle oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut.

Vrt. aikaisempi kortti. Tuomio n:o 453/81

Tirkkonen: Suomen siviiliprosessioikeus II s. 561-562

Olavi Salervo: Maksamismääräysmenettelystä. LM 1954 s. 658

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.