Helsingin HO 18.01.1984 933

Työsopimuslaki - TSL 27 §:n 1 mom. tulkinta - Työpalkka - Todistustaakka

Rakennustyömaan ainoa nosturinkuljettaja oli osallistunut Rakennustyöväen Liiton työehtosopimusneuvotteluja vauhdittaakseen toimeenpanemaan nosturinkuljettajien työnseisaukseen ja lopettanut työskentelyn kello 12.30. Työnantaja keskeytti työt kyseisellä työmaalla kello 13.00 työpäivän päättymiseen saakka, miltä ajalta työntekijöille ei maksettu palkkaa. Työnantaja näytti, että puheena olevan iltapäivän aikana oli ollut tarkoitus käyttää nosturia apuna muiden työntekijöiden työssä.
Kun kantajina olevat työntekijät eivät olleet voineet esittää sellaista selvitystä, jonka mukaan yhtiö olisi voinut järjestää muille näissä oloissa rakennustyön suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaista työtä kantajien työnteon estymisen katsottiin johtuneen työnantajasta riippumattomasta syystä ja työntekijöiden työn estymisen ajalta vaatimaa palkkaa koskeva kanne hylättiin.

Sarkko: Työoikeus, yleinen osa, 1980, s. 120-124.
Kahri-Vihma: Vuoden 1970 työsopimuslaki, 1971, s. 127- 136.
KKO:1966-II-34, KKO:1980-II-91, vrt. KKO:1983-II-45.

Läsnä: Hiltunen, Tarma ja Nouro (apuj.) Esittelijä: Kivalo

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.