Helsingin HO 31.10.1984 676

Tiekuljetussopimus - Korvaus - Määräaika - Saamisen vanhentuminen

Tiekuljetussopimuslain 41 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetty määräaika on laskettava niin kuin MääräaikaL 3 §:ssä sanotaan.

Vakuutusosakeyhtiölle oli VakL 25 §:n 1 momentin nojalla siirtynyt oikeus tiekuljetussopimuslain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan vuoden kuluessa vireille pantavalla kanteella vaatia kuljetusvahinkoon perustuvaa korvausta. Vahingoittunut tavara oli luovutettu 7.7.1981 ja vakuutusyhtiö oli pannut kanteen vireille 7.7.1982 tiedoksi annetulla haasteella.

Tiekuljetussopimuslain 41 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä aikamääräystä kanteen vireille panoa varten ei ollut pidettävä MääräaikaL 1 §:ssä tarkoitettuna erikoismääräyksenä, vaan määräaika oli laskettava viimeksi mainitun lain 3 §:stä ilmenevällä tavalla. Vaatimus kanteen hylkäämisestä vanhentuneena hylättiin.

Läsnä: Isaksson, C. Kuhlefelt ja Korhonen (apuj.) Esittelijä: Bygglin
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.