Vaasan HO 07.04.1983 920/82

Oikeustoimilaki - Valeoikeustoimi - Asianosainen - Ulosottovelkojen kannevalta

A:n veroveloista oli toimitettu ulosmittausyritys, jossa oli todettu, etteivät varat riittäneet ulosotossa olevien verojen suorittamiseen. A oli 4.2.1980 päivätyllä kauppakirjalla myynyt omistamansa kiinteistön B:lle ja tämän puolisolle C:lle, jotka saivat lainhuudon 25.6.1980.

Lääninverovirasto vaati A:lle, B:lle ja C:lle 19.11.1980 tiedoksi toimitetun haasteen nojalla po. kaupan ja lainhuudon julistamista mitättömäksi sillä perusteella, että kysymyksessä oli valeoikeustoimi, jolla sopijapuolten tarkoituksena ei ollut omistusoikeuden siirtäminen ostajille.

Hovioikeus totesi, ettei ulosottovelkojalla, jolle ulosottolain 3 luvun 35 §:ssä on säädetty oikeus takaisinsaantiin ulosotossa, ollut oikeutta omissa nimissään ajaa perusteeltaan varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annettuun lakiin nojautuvaa, kiinteistön kaupan ja sen perusteella myönnetyn lainhuudon mitättömäksi julistamista tarkoittavaa kannetta.
Sen vuoksi alioikeuden kanteesta antama lausunto, jolla kanne oli toteennäyttämättömänä hylätty, poistettiin ja juttu jätettiin tutkimatta.

Ks. KKO:1954-II-123

Vrt. Aho, Matti: Konkurssivelallisen valeluovutukset ja takaisinsaanti, LM 1963, s. 432

Ellilä, Tauno: Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano, 1965, s. 367

Ellilä, Tauno: Ulosotto-oikeuden yleiset opit, 1962, s. 353

Halila, Jouko: Konkurssioikeuden pääpiirteet, 1975, s. 98
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.