Vaasan HO 31.05.1983 877/83

Vahingonkorvauslaki - Korvattava vahinko - Elatusapu - Kahdeksantoista vuotta täyttäneen, koulua käyvän lapsen oikeus saada elatusapua hänen elatusvelvollisensa surmaajalta

Isänsä huollossa oleva, lukiota käyvä 18-vuotias tytär jäi tarpeellista elatusta vaille sen takia, että isä surmattiin.
Koska tyttären katsottiin lapsen elatuksesta annetun lain 3 §:n 2 momentin nojalla olleen oikeutettu saamaan isältään elatusavuksi sen, mitä hän tarvitsi lukion oppimäärän suorittamista varten, kuten osittain jo oli tapahtunutkin, surmaaja velvoitettiin vahingonkorvauslain 5 luvun 4 §:n nojalla suorittamaan tyttärelle korvausta menetetystä elatusavusta. (Ään.). Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että koska isää ei ollut velvoitettu suorittamaan elatusapua tyttärelle sen jälkeen kun tämä oli täyttänyt 18 vuotta, ei surmaajaakaan voitu velvoittaa sitä suorittamaan.

Vrt. KKO:1964-II-86

Arti: Vahingonkorvauslaki, 1981, s. 304

Saxén: Skadeståndsrätt, 1975, s. 303

Takala, Eero: Vaasan hovioikeuspiirin VII tuomarikokouksen pöytäkirja, 2.6.1978, s. 65, moniste.

KKO:n ratkaisu:

KKO päätöksellään n:o 3112/29.8.1983 ei myöntänyt surmaajalle valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.