Vaasan HO 22.04.1983 288/83

Teräaselaki - Puukon hallussapito julkisessa huvitilaisuudessa

Puukon hallussapito julkisessa huvitilaisuudessa rangaistiin teräaselain (28.1.1977/108) 4 ja 7 §§:n nojalla eikä julkisista huvitilaisuuksista annetun lain (9.8.1968/492) 8 §:n 1 momentin ja 18 §:n 2 momentin mukaan. Teräaselaki katsottiin tapaukseen soveltuvaksi erityislaiksi.

Ks. 1976 vp. - II LaVM n:o 4. - Esitys n:o 120 (1975 II vp.). Lakivaliokunta piti tarpeellisena, että julkisista huvitilaisuuksista annetussa laissa olevia säännöksiä, jotka koskevat aseen hallussapitoa, muutetaan niin, että käy selväksi teräaseen hallussapidon rangaistavuuden määräytyminen teräaselain mukaan.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.