Turun HO 05.04.1983 PÄ-347

Maksuton oikeudenkäynti - Maksuttoman oikeudenkäynnin edun lakkaaminen

Raastuvanoikeus oli 15.4.1982 myöntänyt syytetylle maksuttoman oikeudenkäynnin korvausvelvollisuudetta ja määrännyt avustajan. 2.9.1982 tapahtuneessa raastuvanoikeuskäsittelyssä ilmeni, että syytetyn edellytykset maksuttoman oikeudenkäynnin etuun olivat lakanneet 26.7.1982.

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 18 §:n nojalla maksuttoman oikeudenkäynnin etua ei kuitenkaan voitu määrätä lakkaamaan taannehtivasti, joten se määrättiin lakkaamaan vasta 2.9.1982 lukien. Syytetyn avustajalle määrättiin maksettavaksi valtion varoista 26.7. - 2.9.1982 välisenä aikana jutussa suoritettujen toimenpiteiden osalta palkkio, joka syytetty maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 19 §:n nojalla velvoitettiin korvaamaan valtiolle.

MOL 18 §, 19 §

Läsnä: P. Salonen - Brunila - Särkilä (apuj.) Esittelijä: M. Suvanto
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.