Kouvolan HO 27.04.1983 140/83

Muutoksenhakuoikeus - Myymis- ja hukkaamiskielto - OK 25 luvun 2 §:n 2 mom:n soveltaminen

Kihlakunnanoikeus oli välipäätöksellään, lykätessään velkomusjutun käsittelyn, UL 7 luvun 13 §:n 2 mom:n nojalla peruuttanut lääninhallituksen antaman päätöksen ja välipäätöksen nojalla toimeenpannun myymis- ja hukkaamiskiellon ja antanut peruuttamista koskevasta päätöksestä muutoksenhakuosoituksen.
Hovioikeus poisti kihlakunnanoikeuden virheellisesti antaman valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta, koska kysymyksessä oli sellainen oikeudenkäynnin aikana tehty ratkaisu, johon OK 25 luvun 2 §:n 2 mom:n mukaan saa erikseen hakea muutosta vain, jos se on laissa nimenomaan sallittu.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.