Itä-Suomen HO 21.06.1983 2807/82

Todistajanpalkkio - Yhtiön korvausvelvollisuus

Yhtiö, joka on rikosjutussa tuomittu menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty, on valtion varoista maksetuista todistelukustannuksista annetun lain (666/72) 16 §:n nojalla velvoitettu samalla yhteisvastuullisesti rikoksen yhtiön hyväksi tehneen vastaajan kanssa korvaamaan valtiolle virallisen syyttäjän kutsusta tuomioistuimeen saapuneelle todistajalle valtion varoista maksettu korvaus.

Korvauksesta todistajille valtion varoista annettu laki (333/38) 3 § (199/66)

Tirkkonen: Suomen rikosprosessioikeus II, 1972, s. 270

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion varoista maksettavaista todistelukustannuksista ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta, 1972, vp.
n:o 107, s. 4

Lakivaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksen johdosta laeiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta s. 2

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.