Itä-Suomen HO 06.09.1983 1251/83

Syyteoikeuden vanhentuminen - Kutsuntaan saapumatta jääminen

A oli ilman laillista estettä jäänyt saapumatta 22.9.1980 X:n kuntaan kutsuntaan. AsevL 23 §:n mukaan kutsunnan alaisia ovat myös kaikki ne, jotka ovat jääneet edellisiin kutsuntoihin saapumatta. A:n olisi näin ollen pitänyt saapua paitsi 22.9.1980 toimitettuun kutsuntaan myös sen jälkeen toimitettuihin kutsuntoihin. Sanottu velvollisuus oli kuitenkin päättynyt 11.5.1982, jolloin annetulla päätöksellä A oli saanut Ruotsin kansalaisuuden. Kun syyte A:ta vastaan kerrotusta kutsuntaan saapumatta jäämisestä oli nostettu 23.9.1982 eli RL 8 luvun 1 §:n 1 mom 4 kohdassa säädetyssä ajassa rikoksen tekemisestä, ei oikeus panna rikos syytteeseen ollut vanhentunut.

KKO:1939-II-445, KKO:1949-I-17

Honkasalo: Suomen rikosoikeus. Yleiset opit III, 1969, s. 273

Syyttäjäsanomat n:o 4/1982, s. 39

DL 1934, oik.tap., s. 109

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.