Itä-Suomen HO 23.12.1983 1122/83

Tieliikenne - Ylikuorma

Syyttäjä oli KO:ssa vaatinut A:n tuomitsemista rangaistukseen siitä, että A oli kuljettanut kuorma-autossa 27,81 kuutiometrin mäntytukkikuormaa, vaikka auton rekisteriin merkitty kantavuus edellytti maa- ja kiviainesten sekä puutavaran kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen 7 §:ssä (329/76) olevan taulukon sarakkeen I kertoimen mukaan laskettuna enintään 20,70 kuutiometrin kuormaa. KO katsoi, vaikkei A:lla ollut ajoneuvossa mukana mainitun päätöksen 8 §:n 3 mom:ssa (454/75) edellytettyä ennen kuljetuksen alkua laadittua luotettavaa kirjallista selvitystä kuljetettavan puutavaran laadusta ja kuivuusasteesta, että kuorman suuruus oli, kun sanottu selvitys oli esitetty KO:lle, laskettava käyttäen sarakkeen II kerrointa, jonka mukaan laskien kuorma olisi saanut olla 24,58 kuutiometrin suuruinen. Sen vuoksi KO oli katsonut A:n menettelyllään syyllistyneen liikennerikkomukseen, mutta jättänyt hänet TieliikenneL 9a §:n 1 mom:n nojalla rangaistukseen tuomitsematta. HO sen sijaan katsoi, ettei jälkikäteen esitetyllä selvityksellä puutavaran laadusta ja kuivuusasteesta ollut merkitystä määritettäessä suurinta sallittua kuormaa

ja tuomitsi A:n syyttäjän vaatimuksen mukaisesti liikennerikkomuksesta sakkorangaistukseen.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.