Itä-Suomen HO 20.05.1983 434/83

Tutkintavankeus

Alioikeus oli jättänyt vangittuna olleen syytetyn ymmärrystä vailla olevana rangaistukseen tuomitsematta ja jättänyt hänet lääkintöhallituksen toimenpiteiden varaan. HO tuomitsi syytetyn täyttä ymmärrystä vailla olevana tehdystä murhasta rangaistukseen ja määräsi hänet uudelleen vangittavaksi.
Tuomitusta rangaistuksesta ei RL 3 luvun 11 §:n nojalla vähennetty alioikeuden päätöksen julistamisen ja HO:n päätöksen antamisen välistä aikaa, jolloin syytetty oli ollut mielisairaalassa hoidettavana.

Ks. KKO:n päätös n:o 2594/77.

Vrt. KKO:1974-II-27.

Tauno Ellilä: Tutkintavankeuden lukeminen rangaistuksen vähennykseksi Suomen oikeuden mukaan, 1949, s. 133-136

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 4342/83, A:14.3.1984: Syytetty on vapautettu HO:n hänelle tuomitsemasta rangaistuksesta ja hänet on jätetty ymmärrystä vailla olevana tehdystä murhasta rangaistukseen tuo- mitsematta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.